Delvis fusion

En delvis fusion er ikke en egentlig samarbejdsmodel, idet der er tale om en fuldstændig sammenlægning af en eller flere afdelinger hos to eller flere klubber.

Der findes ingen standardskemaer til en delvis fusion.

En delvis fusion skal være godkendt på de involverede klubbers generalforsamlinger og til DBU Jylland skal indsendes referater fra disse generalforsamlinger, vedtægter for den nye klub samt en underskrevet aftale.

Ovennævnte bilag indsendes til DBU Jylland senest h.h.v. 1. september eller 1. marts for ikrafttrædelse til h.h.v. den efterfølgende forårsturnering eller efterårsturnering.

Er der i delvis fusion-klubberne hold, der deltager i DBU's turnering, kan fusionen først træde i kraft fra turneringsopstart i efteråret, da DBU afvikler helårsturnering (efterår/forår).