Specielle forhold

Den offentlige og mediemæssige fokus på den elitære og professionelle del af dansk fodbold stiller tilsvarende forventninger til, at aktørerne indenfor disse områder i særdeleshed efterlever dansk fodbolds etiske kodeks.
 
Udover de beskrevne områder gælder således særskilte moralske og juridiske regler og retningslinjer indenfor en række områder for elitefodbolden, som breddefoldbolden i Danmark almindeligvis ikke er i berøring med. Herunder mulighed for spil (gambling) på egne kampe, valg af sponsorer og samarbejdspartnere etc..
 
Dansk Boldspil-Unions disciplinære instanser vil forholde sig til og behandle eventuelle brud på disse specielle forhold individuelt.