Kunstgræsturnering U11-U12

Har dit hold ekstra lyst til at spille udendørs fodbold - også om vinteren?
- Så er kunstgræsturneringen lige et tilbud for jer.

DBU Jylland udbyder i den kommende vintersæson 2022/2023 kunstgræsturnering for følgende årgange:
U11 Drenge
U12 Drenge
U11 Piger
U12 Piger

Der afvikles 4 stævner henover vinteren, og alle stævner spilles på kunstgræsbaner. 
Man kan godt deltage, selvom man ikke selv har en kunstgræsbane til rådighed. 
Man er sikker på at spille på en af nedenstående datoer, men vi kan ikke sige om det bliver lørdag eller søndag, før puljer og kampprogram sendes ud. Det afhænger af hvilke baner vi lige har til rådighed, samt puljesammensætningen.
Puljer og kampprogram sendes ud til næste stævne i slutningen af ugen efter det forrige stævne. 
Eks.: I kan forvente at modtage puljer og kampprogram til det 2. stævne i ugen efter det 1. stævne er afviklet. 

Afviklings weekenderne er følgende: 
5. november 2022 / 6. november 2022 (1. stævne)
3. december 2022 / 4. december 2022 (2. stævne) 
4. februar 2023 / 5. februar 2023 (3. stævne)
4. marts 2023 / 5. marts 2023 (4. stævne) 

Info om kampene:
• Der spilles kampe 8:8 á 2 x 15 minutters varighed
• Ved hvert stævne spiller hvert hold 3 kampe – i alt 12 kampe pr. hold
• Der spilles 4 stævner vinteren over
• Efter hvert stævne indsendes resultaterne af kampene til DBU Jylland, som ombryder og dermed sikrer jævnbyrdige kampe til det næste stævne 
• Kampene afvikles på kunstgræsbaner rundt om i Jylland

Arrangør:
Der vil til hvert stævne være en stævnearrangør. I kan finde en stævnearrangørs opgaver her.
Bemærk: Man kan max være stævnearrangør 2 gange!

Niveau:
Turneringen udbydes i 3 niveauer (A, B og C) for både U11 og U12 og for både drengene og pigerne. 

Der ombrydes efter hvert stævne. Det betyder, at vi reelt set ender ud i mange flere niveauer, så alle hold skulle gerne få en masse jævnbyrdige kampe. 

Tilmelding:
Tilmelding foregår via KlubOffice.
Frist for tilmelding er: mandag d. 10. oktober 2022.
Der åbnes for tilmelding d. 20. august 2022.

Pris pr. hold:
Det koster 1.850 kr. pr. hold at deltage (svarende til 462,50 pr. stævne). 
Inkluderet i prisen er selvfølgelig administration af turneringen samt leje af kunstgræsbanerne.
Vi tager løbende hold ind i turneringen, såfremt der er plads. I så fald betaler man for det antal stævner man spiller. 

Kunstgræsbane til rådighed:
Man kan godt deltage i kunstgræsturneringen, selvom man ikke selv har en bane til rådighed. 
Såfremt I har mulighed for at stille en kunstgræsbane til rådighed, så hører vi meget gerne fra jer!
Send en mail til Steffen Lynge Pedersen med hvilk(e) tid(er), I har mulighed for at booke, samt pris. 

Kampledere/Dommere:
Der påsættes dommere til alle kampe i kunstgræsturneringen, og dommerregningen deles de 4 deltagende klubber imellem. 
Man kan som arrangør vælge at ændre dommerprofilen via KlubOffice, såfremt man selv ønsker at dømme kampene. 

Kampprogram
Puljer og kampprogram sendes ud til næste stævne i slutningen af ugen efter det forrige stævne. 
Eks.: I kan forvente at modtage puljer og kampprogram til det 2. stævne i ugen efter det 1. stævne er afviklet.