Ansøgningsrække: U17 Drenge Liga 1

Information omkring ansøgning til U17 Drenge Liga 1
Der må i U17 Drenge Liga 1 deltage spillere født i årg. 2003 og yngre. Herudover er det tilladt at benytte op til 3 spillere som er født i det sidste halve år (juli-december) af 2002. 
U17 Drenge Liga 1 består i efteråret 2019 af 16 hold. DBU Jylland udpeger ud fra ansøgning 15 hold, mens DBU Fyn udpeger det sidste hold. 
En klub der ansøger om deltagelse i Liga 1, men som ikke bliver udpeget, vil automatisk blive overført til Liga 2 Kval.
En klub kan max have et hold i Liga 1.

I skal udfylde ansøgningsskemaet via formularen i venstre menuen. 
I skal huske også at tilmelde holdet i KlubOffice. Jeres ansøgning er først registreret, når tilmeldingen er sket, og I har fået en bekræftelse på, at jeres ansøgning er modtaget. 

Omkring ansøgningen gælder følgende:

  • Kun kampe/resultater i DBU Jyllands turneringer kan bruges som ansøgningsgrundlag.
  • Antal spillede kampe i eks. 2018 og 2019 er spillede turneringskampe efteråret 2018 og foråret 2019 (og tilsvarende for 2017 og 2018).
  • Ansøgningsskemaet skal indsendes så tæt på fristen som muligt, så antallet af spillede kampe bliver så mange som muligt.
  • Klubber med hold i DM tildeles ikke automatisk hold i DBU Jylland U17 Drenge Liga 1, men skal søge på lige fod med andre klubber.
  • Udvælgelse af klubber foretages af en arbejdsgruppe nedsat af DBU Jyllands Ungdomsudvalg. De udpegede klubber offentliggøres her på siden d. 14/6-2019.
  • Placeringer opnået i et samarbejde der ikke fortsætter i den aktuelle sæson, tæller normalt ikke med ved udvælgelsen. Dog vil man i den forbindelse vurdere en eventuel vedlagt redegørelse fra klubben, som retfærdiggør udvælgelse.
  • Såfremt der er informationer om spillere, der ikke kan angives i ansøgningen og som klubben mener er relevant for arbejdsgruppen, er klubben velkommen til at notere det i mailen, hvor ansøgningsskemaet vedhæftes.

Sidste frist for ansøgning er d. 3/6-2019.

Væsentlige udvælgelseskriterier:

  • Placeringen for klubbens 1. hold i U17 Drenge i den igangværende sæson og hvor mange spillere der også spiller U17 i den kommende sæson.
  • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U16 og hvor mange af disse spillere, der spiller U17 i den kommende sæson.
  • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U15 og hvor mange af disse spillere der spiller U17 i den kommende sæson. 

Puljeinddeling:
Der kan i forbindelse med puljeinddelingen af holdene blive taget hensyn til arbejdsgruppens interne indrangering af holdene. Dette betyder, at holdene, i et vist omfang, kan blive fordelt i puljerne ud fra en sportslig vinkel og altså ikke udelukkende en geografisk vinkel

Er der spørgsmål vedr. udfyldelse af ansøgningsskemaet, er klubben velkommen til at kontakte en af nedenstående:
Jens Jørgen Møller Nielsen, Hjørring - tlf. 2171 5880 - mail: jjmn@has.dk (Region 1)
Torben Nielsen, Rindom - tlf. 9732 41 51 - mail: tnie@dbujylland.dk (Region 2)
Søren Juul Jensen, Stouby - tlf. 4094 2025 - mail: juul@dbujylland.dk (Region 3)
Henry Matthiesen, Esbjerg - tlf. 7511 6816 / 2016 2952 - mail: ryhne@youmail.dk (Region 4)
Flemming Andersen, Svendborg - tlf. 22 72 77 42 - mail: flemming.fodbold@live.dk (DBU Fyn)