Supplerende spilletilladelse

Hvad er en supplerende spillertilladelse?

En supplerende spilletilladelse er en særlig dispensation, som giver den enkelte spiller tilladelse til at spille fodbold for to forskellige foreninger i en og samme turneringshalvdel. 

Vejledende retningslinjer:

 • Ansøgning og skriftlig anbefaling skal indsendes af en officiel kontaktperson
 • Det er den primære klub eller spilleren selv, der skal ansøge om supplerende spilletilladelse. 
 • Der skal være en særlig begrundelse
 • Supplerende spilletilladelse tildeles som udgangspunkt for et halvt år ad gangen
 • Det er muligt at ansøge om en forlængelse
 • Gælder kun for børne og ungdomsspillere.
 • Der skal tages geografiske hensyn
 • Det er ikke tilladt at benytte supplerende spilletilladelse, hvis primære og sekundære klub er i samme pulje
 • Der skal være niveauforskel 
 • Man kan ikke få tilladelse til at spille 11-mands senior i to forskellige klubber
 • Tilladelsen gives til ét bestemt hold i den sekundære klub – uanset om klubben har flere hold i årgangen
 • Den primære klub kan anvende spilleren fleksibelt på klubbens øvrige hold. Det kan klubben med den supplerende spilletilladelse ikke.
 • I tilfælde af klubskifte bortfalder tidligere indgået aftale om supplerende spilletilladelse


En ansøgning oprettes via KlubOffice

Find vejledning til oprettelse af supplerende spilletilladelse her: klubservice.dbu.dk