U16 Piger

Efterårets U16 Piger (efter midtvejsombrydningen)
Liga 1: 12 hold (2 puljer á 6 hold)
Liga 2: 22 hold (4 puljer á op til 6 hold)
Liga 3: 34 hold (6 puljer á 6 hold)

Ombrydningsmodel fra efteråret 2022 til foråret 2023
U16 Piger Liga 1: Nr. 1 - 4 > U16 Piger Liga 1
U16 Piger Liga 1: Nr. 5 - 6 > U16 Piger Liga 2 *
U16 Piger Liga 2: Nr. 1 > U16 Piger Liga 1
U16 Piger Liga 2: Nr. 2 - 4 > U16 Piger Liga 2
U16 Piger Liga 2: Nr. 5 - 6 > U16 Piger Liga 3 **
U16 Piger Liga 3: Nr. 1 > U16 Piger Liga 2
U16 Piger Liga 3: Nr. 2 - 6 > U16 Piger Liga 3

Bemærkninger
1. Hvis der mangler hold i forårets Liga 1, vil den/de bedst placerede nr. 5 fra efterårets Liga 1 blive indplaceret.

2. Hvis der mangler hold i forårets Liga 2, vil den/de bedst placerede nr. 5 fra efterårets Liga 2 blive indplaceret.

I tilfælde af, at der er brug for ekstraordinær indplacering, ekstraordinær oprykning eller ekstraordinær nedrykning foretages den af turneringsgruppen.

Bemærk: Der kan ikke suspenderes nedrykning for det hold som slutter sidst i en pulje. Et hold der slutter nr. 5 i en 5-holds pulje vil altså ikke kunne få suspenderet deres nedrykning.

Bemærk: Når der skal findes et hold på tværs af flere puljer, vil der sammenlignes på baggrund af point gns. og evt. mål gns.

Forårets U16 Piger
Liga 1: 12 hold (2 puljer á 6 hold)
Liga 2: 24 hold (4 puljer á 6 hold)
Liga 3: 32 hold + evt. ny tilmeldte hold

En klub/et samarbejde kan max have et hold på højeste niveau i forårets U16 Piger
Der tages forbehold for, at de 2 laveste niveauer kan slåes sammen, hvis turneringsgruppen finder dette mest hensigtsmæssigt