JM-/puljevinderkampe

Efter forårets turnering spilles der om det jyske mesterskab.
Der spilles ikke om JM efter efterårets turnering (kun i M+32 og M+40 - læs her).

Klubben kan bestille et puljevinderdiplom via dette link.
Diplomer udsendes fra DBU Jyllands kontor ultimo juni/primo juli.

Ungdom 
Puljevinder-/JM-kampe for 11:11 ungdomsrækkerne afvikles i juni 2022. Se spilleplanen her.

Se kampprogrammet for drenge-ungdom her.
Se kampprogrammet for pige-ungdom her.

De ordinære turneringskampe skal afvikles h.h.v. senest 12/6 og 19/6 (se datoplanen) for at kunne tælle med i forhold til JM-kampene.

Senior
Der spilles ikke om det jyske mesterskab i seniorrækkerne.

Hvem skal spille puljevinder-/JM-kampe? 
Det skal kun puljevinderne!
Du kan i Turneringsreglementets § 11 læse hvordan pointstillingen opgøres.
Hvis et hold, pga. eks. en ekstraordinær dispensation (markering D) eller pga. udtrækning af højere rangeret hold (markering J), har fået frataget retten til at spille om det Jyske Mesterskab, er det det næst-bedst placerede hold i puljen, der betragtes som puljevinder (se dog *bemærkning).
Et hold placeret lavere end nr. 3 vil dog aldrig skulle spille om JM.

*I det tilfælde hvor puljevinderkampene også er kval. kampe om oprykning vil følgende gælde for hold med dispensation (D) og hold med markeringen (J):
Hvis et hold med markeringen D eller J vinder puljen, skal holdet spille kval. kampen. Hvis holdet vinder, går holdet videre/rykker holdet op og det tabende hold gør ikke, men det tabende hold fortsætter i JM-kampene. Et hold med D eller J-markering vil ikke kunne kåres som Jysk Mester.

Et ikke-oprykningsberettiget hold (fordi klubben eks. er repræsenteret i øverste niveau i forvejen), der bliver puljevinder, skal spille om JM. Holdet kan blot ikke rykke op.
I de tilfælde hvor et ikke-oprykningsberettiget hold vinder puljen, og hvor der skal spilles kval. kamp(e) om oprykningen vil følgende gøre sig gældende: 
Det ikke-oprykningsberettigede hold deltager i JM.
Det næste oprykningsberettigede hold i  den pågældende pulje deltager i kval. kamp(e) om oprykning. 

Hvis man som puljevinder ikke ønsker at deltage i disse puljevinder-/JM-kampe, kan man uden økonomiske konsekvenser melde fra. Det skal blot ske senest 9. juni pr. mail til info@dbujylland.dk. 
Et evt. senere afbud vil medføre bøde til klubben. Et afbud fra en puljevinder betyder IKKE, at nr. 2 skal spille puljevinderkampe.
Hold med lavere slutplacering end nr. 3 vil i intet tilfælde kunne kåres som puljevinder eller kunne spille om det jyske mesterskab.

Jysk/Fynsk Mesterskab
I de rækker hvor der er fællesturnering mellem DBU Jylland og DBU Fyn, spiller puljevinderne om det jysk/fynske mesterskab.

Jysk Mesterskab
I de rækker hvor et fynsk hold deltager i en DBU Jylland-række uden, at der er fællesturnering, kan en fynsk puljevinder spille med om det jyske mesterskab.
En fynsk puljevinder der deltager i kval. kampe om oprykning til en jysk/fynsk række, spiller kun med i kval. kampe, og ikke om det jyske mesterskab.

Hjemme-/udebane og neutral bane
Indledende kampe afvikles hos en af de spillende klubber. Kampprogrammet er tilrettelagt på forhånd, så klubben kan se, hvor og hvornår holdet skal spille - der er dog undtagelser:

I det tilfælde hvor et hold har spillet sine 2 indledende kampe på udebane og hvor 3. kamp også er på udebane mod et hold, der har spillet sine 2 indledende kampe på hjemmebane, vil DBU Jylland ændre på hjemme-/udebane fordelingen.
I det tilfælde hvor et hold har spillet sine 3 indledende kampe på udebane og hvor 4. kamp også er på udebane mod et hold, der har spillet sine 3 indledende kampe på hjemmebane, vil DBU Jylland ændre på hjemme-/udebane fordelingen.
I det tilfælde hvor et hold har spillet sine 2 indledende kampe på udebane og hvor 3. kamp også er på udebane mod et hold, der har spillet 1 kamp på hjemmebane og 1 kamp på udebane, vil DBU Jylland IKKE ændre på hjemme-/udebane fordelingen.

Finaler afvikles på neutral bane. Neutral bane er et spillested ca. midtvejs mellem de 2 spillende klubber.
I de tilfælde hvor der er tale om, at en JM-kamp også skal afvikles som en kval. kamp (om oprykning), vil kampen blive afviklet på neutral bane.
Semifinalekampene henlægges til en af klubbernes hjemmebane, medmindre det af DBU Jylland skønnes hensigtsmæssigt at henlægge semifinalekampen på neutral bane for at imødegå lange kørselsafstande eller lange køretider.

Vi arbejder så hurtigt som muligt for at finde et rigtigt spillested som neutral bane, og opdaterer det herefter i kampprogrammet.

Vil din klub stille faciliteter til rådighed for en kval. kamp, finale eller en semifinale, så læs mere her.

Såfremt de 2 spillende klubber kan blive enige om en anden spilledag eller et andet spillested, der er angivet af DBU Jylland, må kampene gerne flyttes, så længe det ikke ødelægger afviklingen for øvrige hold.
Alle kampe skal dog være spillet senest 30. juni.
Besked om anden afvikling end DBU Jyllands skal gives hurtigst muligt af hensyn til afviklingssted, dommer, repræsentant m.v.

Kampene SKAL afgøres
Spilletiden er som i en alm. turneringskamp for den pågældende række.
Såfremt en kamp ender uafgjort, spilles forlænget spilletid på 2 x 15 minutter for 90 minutters kampe og 2 x 10 minutter for øvrige kampe. Er kampen fortsat uafgjort efter den forlængede spilletid, sparkes straffespark.

Hvilke regler gælder i JM-/kval. kampe?
Op- og nedrykning af spillere - læs venligst § 19 her - de samme regler gælder, således også de skærpede regler omkring nedrykning af spillere i de 2 sidste kampe.
Særlige regler som eks. fleksibel spilleform og ekstra spiller på banen gælder i JM-/kval. kampene som i den ordinære turnering.
Der må benyttes 14 spillere pr. kamp.
Kampene sættes til afvikling kl. 19.00 på hverdagsaftner og som udgangspunkt til kl. 13.00 om lørdagen og søndagen. Der tages forbehold for, at en kamp kan flyttes til kampstart tidligere eller senere ved flere finaler på samme spillested.

Praktiske oplysninger
De indledende kampe afvikles hos en af de spillende klubber.
Vi beder klubberne om at tjekke, om de har hjemmekamp og om at sørge for, at der er bane, omklædningsrum, kampbold, overtræksveste klar til den pågældende kamp.
Klubberne medbringer selv egne opvarmningsbolde.
I tilfælde af trøjelighed er det sidstnævnte hold, der tager overtræksveste på.

Præmier
Der er en pokal, 17 guldmedaljer og 17 t-shirts til den Jyske Mester.
Der er 17 sølvmedaljer til nr. 2.
En klub kan, mod betaling, bestille ekstra medaljer og t-shirts. Det sker ved at sende en mail til info@dbujylland.dk straks efter finalen med antal og størrelser.

Holdkort
Udfyldes elektronisk som normalt.
For at få kampen ind i KampKlar skal JM-turneringsholdet tilknyttes - læs mere her.

Resultater
Førstnævnte hold sørger for indberetning af resultatet hurtigst muligt efter kampen. Dette kan ske via app'en eller KlubOffice. 
Ligesom ved ordinære turneringskampe kan der bruges livescore fra JM-/kval. kampe.

Udvisninger 
Udviste spillere må ikke benyttes, før klubben har modtaget meddelelse herom fra DBU Jylland.
En karantæne tildelt i den sidste ordinære turneringskamp skal udstås i den/de første JM-kampe.
En karantæne tildelt i en JM-kamp skal udstås i den/de kommende JM-kamp(e), og evt. i efterårets turnering.

Økonomi 
Der er bestilt enten dommer eller dommertrio til alle kampe - udgiften til dommerne deles mellem de spillende klubber og opkræves via månedsfakturaen. Der er én dommer til indledende kampe og trio til finaler. 
Udgifter til transport deles også mellem de spillende klubber. Udeklubben kan kræve, at hjemmeklubben dækker halvdelen af transportudgiften, der beregnes med max. 8 kr. pr. km tur/retur.