19 klare anbefalinger til at sikre et kvalificeret børnemiljø

BRED Hb190227egtvedkunstbane071 Foto: Henrik Bjerregrav

Der findes ingen facitliste til at blive en god børneklub – heldigvis. Man kan blive en god børneklub på mange forskellige måder. En forudsætning for at blive det er dog, at man som fodboldklub prioriterer det – både organisatorisk og økonomisk.

Hvis I som klub allerede nu har mod på at arbejde med at blive en god (eller endnu bedre) børneklub, kan I bruge nedenstående liste som udgangspunkt. Nogle af punkterne kan I måske allerede sætte flueben ud for.

De 12 første punkter omhandler især klubber, som endnu ikke har påbegyndt arbejdet med børnefodbolden og -miljøet i fokus.

Herunder finder I 19 anbefalinger fra DBU’s Børneklubvejledning:

1. Klubben har en børnefodboldansvarlig i bestyrelsen
2. Klubben tilknytter en børneudviklingstræner, der er kontraktligt forpligtet (lønnet eller ulønnet)
3. Klubben har mindst én uddannet træner (C1) pr. træningsgruppe
4. Klubben har mindst én træner pr. 8 spillere i alle træningsgrupper
5. Klubben afholder minimum 2 årlige forældremøder i alle træningsgrupper
6. Velkomstpakke til nye medlemmer og forældre med bl.a. præsentation af klubben værdier
7. Organisering af hver træningsgruppe med trænere, hjælpetrænere, social-ansvarlige etc.
8. Tilbud om kamp til alle børn, der ønsker det
9. Lige meget spilletid til alle, og herunder forsikring om at trænernes opbakning hertil
10. Trænere får mulighed for uddannelse og efteruddannelse (C1 og C2 + anden relevant uddannelse)
11. Der skabes traditioner, sociale aktiviteter, årlige begivenheder etc. for både børn og trænere
12. Tilstrækkelige tilbud til det enkelte barn. Her kan der overvejes at lave ekstra træningspas på tværs af køn, alder, niveau, samt lave åben træning eller andre aktiviteter.


Yderligere anbefalinger til at forbedre et i forvejen godt børnemiljø:

13. Klubben har fodboldtilbud til førskolebørn
14. Samarbejde med skoler og børneinstitutioner om børnefodbold
15. Systematisk rekrutteringsplan for børn i alderen 0-12 år
16. Systematisk rekrutteringsplan for trænere og ledere
17. Åbent klubhus før og efter træning
18. Klubben har en sundhedspolitik
19. Klubben spørger/inddrager medlemmerne og de frivillige ift. deres ønsker og behov.
20. Som angivet i toppen, findes der ikke en facitliste til at blive en god børneklub. Derfor er punkt 20 en anbefaling til, at I som klub selv finder på tiltag, der kan forbedre jeres børnemiljø.