Praktiske oplysninger

Herunder er oplistet en række praktiske oplysninger omkring turneringen på små mål i Region 4..

Holdkort
For U6 til og med U12 udfyldes ikke holdkort.
For øvrige hold udfyldes holdkort inden første kamp ved stævnet. Der må kun benyttes spillere, som er påført holdkortet.

Resultatindberetning
Der skal indtastet resultater fra U8 og ældre
Resultaterne indtastes via KlubOffice eller App'en.
Det er arrangørklubbens ansvar at alle resultater bliver tastet umiddelbart efter stævnet.

Resultatformidling
For U6 og  U7 indberettes der ikke resultater
For U8 til og med U12 indberettes der resultater, men der vises ingen resultater og stillinger på nettet.
For alle øvrige rækker indberettes resultater og de vises på nettet

Puljeinddeling 
I alle rækkerne tilstræbes det, at holdene inddeles i puljestørrelser, som giver den mest optimale afvikling.

Datoplan/spillerunder:
For alle rækker afvikles turneringen, i videst mulig omfang, som det fremgår af datoplanen.
U6 til og med U12 Drenge & Piger spiller 5 runder. 
Øvrige rækker spiller 4 runder.
Det fremgår ligeledes, hvornår runderne er planlagt til afvikling. 

Spilletid
Spilletiden for U6 til og med U7 er 7 min.
Spilletiden for U8 til og med U12 er 9 min.
For alle øvrige rækker er spilletiden 11 minutter.

Antal spillere 
U6 og U7: 3 spillere på banen - indtil 5 spillere i alt
U8 til og med U10: 5 spillere på banen - indtil 7 spillere i alt
Øvrige rækker: 4 spillere på banen(20x40) - indtil 7 spillere i alt

Bane og mål 
U6 og U7 spiller på tværs af en normal bane eller i minihaller, eller i minihaller.
Der spilles mod minimål, som findes i mange haller, eller Jyske 3-bold mål, som stilles foran "banderne, eller der fjernes en bande i hver ende i stedet. Det er vigtigt at den valgte løsning ikke udgør en fare for spillerne.
Hvis en hal har mulighed for at opsætte en forsvarlig adskillelse af banerne er dette naturligvis en fin ide og klart at foretrække, men forældre og ledere kan evt. stille sig på den "åbne sidelinje" for at stoppe bolden, så den bliver på banen.
Øvrige rækker spiller på normal bane ca. 20x40 meter mod håndboldmål. U8 til og med U10 spiller med sænket overligger.

Kampens start
I U6 og U7 sørger baneleder for kampens igangsætning, ved at lade bolden falde ved banens midte.
I øvrige rækker stiller holdene op på den af arrangørerne anviste banehalvdel og førstnævnte hold giver bolden op.

Boldstørrelse
U6 og U7 Futsalbold 52,5-54,5 cm (Talento 11) NYT (hver arrangørklub modtager to Futsalbolde)

U8 anvender str. 3. Vi opfordrer til, at man i disse rækker benytter Futsalbold.
U9 til og med U15 Piger & U14 Drenge anvender str. 4.
U15 Drenge + U17 Piger og ældre anvender str. 5.

Målmand
I U6 og U7 er der ingen decideret målmand og ingen må tage eller parere bolden med hænderne. Der opfordres til at alle deltager i spillet, således at én spiller ikke er fast placeret ved målet.

U8 til og med U10 spiller med målmand. Målmanden må samle bolden op og skal være let genkendelig i form af målmandstrøje/overtrækstrøje.

Øvrige rækker spiller uden decideret målmand og ingen spiller må spille bolden med hænderne.

Særregel: Målspark og frispark i eget straffesparksfelt er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af straffesparksfeltet.
Målmanden må udføre målspark eller frispark i straffesparksfeltet som spark eller kast, og han må herefter samle bolden op igen, før den er rørt af en anden spiller.

Der udvises kun, såfremt gult eller rødt kort er anvendt.

Dommere
I rækkerne U6 og U7 ledes kampene af baneleder, en person fra førstnævnte hold.
I rækkerne U8 til og med U11 dømmes kampene af arrangørklubben, som modtager en arrangørgodtgørelse på kr. 100 pr. pulje.
I rækkerne U12 Drenge/ Piger og opefter dømmes kampene af dommere fra dommerklubben, som regionen bestiller. 
Dog kan det i ungdomsrækkerne (primært U12 og U13) forekomme, at kampene bliver dømt af en ungdomskampleder fra arrangørklubben, hvis der er problemer med at stille tilstrækkeligt med dommere på en spilledag.

Indplacering i puljen
Se reglementet

Ombrydning
I følgende rækker er der ombrydning (ved julepausen)
U6 og U7 ombrydes efter 2 runder (ved julepausen). Mulighed for opsamling af eftertilmeldte hold.
U8 til og med U12 Drenge/Piger ombrydes efter 2 runder (ved julepausen) efter styrke på baggrund af de indberettede resultater. 

U13 til og med U19 og Herresenior C ombrydes ikke.

Kvinder og Herresenior A/B ombrydes efter første stævne.
Der tages også geografiske hensyn.

Hvordan videre
Oversigt over antal kvalificerede hold til regionsfinalerne, kan ses her på hjemmesiden under  "regionsfinaledeltagere" og info vil blive sendt til klubberne medio december, sammen med ombrydningen, men som hovedregel gælder følgende:
Fra 7, 8 og 9 holds puljer går 2 hold videre til regionsfinalen.
Fra 5 og 6 holds puljer går 1 hold videre til regionsfinalen.
Ingen finalestævner for U6, U7, U8, U9, U10, U11 & U12 drenge såvel som piger.
Deltagelse i regionsfinaler er gratis, bortset fra transport og fortæring, som er for egen regning.

Udtrækning
Udtrækning SKAL meddeles SKRIFTLIGT til regionskontoret.

Arrangørforpligtelser bortfalder ikke, selv om et hold udtrækkes

Afbud 
Afbud meddeles stævnearrangøren og Regionskontoret i så god tid som muligt. Se også paragraf 9.5 i turneringsreglementet.

Arrangørforpligtelser og opgaver
I forbindelse med planlægning af turneringen vedr. fordeling i de forskellige haller, udpeges stævnearrangørerne, som normalt er en klub i puljen, som har hjemmebane i den pågældende hal.
Arrangørklubben modtager meddelelse ved udsendelse af planen, samt i ugen op til afvikling en påmindelse med meddelelse om arrangørforpligtelserne.
Stævnearrangøren skal stille med 2 personer, som skal have kendskab til reglementet. 
Opgaver: 
    - mød op i god tid for at konstatere, at spilleplads, m.v. er i orden.
    - passe tidtagerbord.
    - stille bold og overtræksveste til rådighed. Medbring 2 spilleklare bolde i den korrekte størrelse.
    - sørge for, at der ved tidtagerbordet ligger det gældende reglement.
Resultaterne ved stævnet, kan tastes via KlubOffice eller via App'en.
Opstår der problemer under et stævne, må stævnearrangøren sætte sig i forbindelse med indefodboldgruppen.

Brug af haller
Klubberne SKAL overholde hallernes ordensreglement.
Spillestedet skal afleveres i forhold til gældende regler i den enkelte hal eller kommune.

Op- og nedrykning
I herrerækkerne foretages følgende OPRYKNINGER:
Deltagere ved Herresenior C regionsfinalen rykker i A/B til næste sæson.
De seks hold med laveste point i Herresenior B rykker i Herresenior C til næste sæson. 
Hold der deltager i Herresenior A/B er automatisk tilmeldt næste sæson.

Udvisninger – U6 til og med U12
I ovennævnte rækker udvises spillerne ikke ved “normale” forseelser som f.eks. “små frispark”; men forseelser hjemfalden til påtale med GULT eller RØDT KORT (jvf. nedenstående) skal fortsat straffes. 

Røde og gule kort
Ved udvisning af en spiller for resten af kampen skal der anvendes et GULT KORT. Efter scoring må den udviste spiller erstattes af en anden spiller. Spillere, der har fået forevist det gule kort, kan deltage i holdets næste kamp den pågældende spilledag.

Ved groft utilbørlig optræden og spillemåde anvendes RØDT KORT. Rødt kort medfører udvisning for resten af spilledagen. Holdet spiller kampen færdig med det antal spillere færre, som har fået forevist det RØDE kort. I næste kamp på den pågældende spilledag må holdet stille med fuldt hold. RØDT KORT skal altid følges op med en indberetning til den arrangerende region eller union. Spilleren må ikke benyttes, før region/union har givet vedkommende fri.

OBS! - Ved finalestævner i region/union behandles sagerne straks af stævneledelse eller turneringsgruppe.
Eventuelle karantænedage, som ikke kan udstås i indeværende turnering, kan overføres til regionens træningsturnering.

Særregler og praktiske forhold U6 og U7
Klubberne opfordres til at danne lige gode hold og IKKE niveaudele spillerne.

Øvrige særregler og praktiske forhold
Se særregler under "Spilleregler"