Turneringsreglement Vinterturnering

1) Dommerbestilling
DBU Jylland påsætter dommer til kampene. 
 

2) Regler 
Der spilles efter DBU Jyllands regler med de tilføjelser, der er i disse propositioner.

3) Baner 
Der skal spilles på de anviste baner (græs/grus/kunstgræs), som er anført i holdplanen. Afmærkning kan ske med kegler. Kampene SKAL spilles, enten ved flytning til modstanderens bane eller spilles som midtugekamp. Der SKAL være kontakt klubberne imellem op til en kamp, der trues af aflysning. Kun i helt specielle tilfælde kan en kamp aflyses uden det medfører bødeforlæg.

4) Spillere 
I 11:11 må benyttes op til 15 spillere pr. kamp - hvis ikke andet er aftalt. Der må benyttes op til 3 halvårsspillere pr. kamp i 11:11.
I 8:8 må der benyttes op til 11 spillere pr. kamp - hvis ikke andet er aftalt. Der må benyttes op til 2 halvårsspillere pr. kamp i 8:8.

Brug af spillere fra andre klubber: Det er tilladt at benytte spillere fra andre klubber, hvis der ligger en skriftlig aftale (evt. mail) klubberne imellem.
Holdkort er ikke et krav i turneringen, men der er mulighed for at lave det. Såfremt man ønsker at benytte sig af livescore, skal holdkortet være udfyldt.  

5) Økonomi  
Holdgebyret udgør 330 kr., som dækker udgifterne til planlægning og administration af turneringen. Udgiften til dommeren deles mellem de to hold og afregnes via klubbens månedsfaktura. Klubberne dækker selv udgifter til evt. baneleje.

Kampafgift:
 Aflyses eller flyttes en kamp, beregnes ny kampafgift, hvis 8 dages reglen er gældende.
Klubben, der er årsag til aflysningen/flytningen, betaler kampafgiften for den aflyste/flyttede kamp, hvis 8-dages reglen er gældende. 

Aflysning el. afbestilling af dommer: 
Aflyses en kamp så tidligt, at dommeren får meddelelse herom, inden han begynder transporten til kampen, tilkommer dommeren ingen honorar og kilometergodtgørelse. Aflyses en kamp efter at dommeren har begyndt transporten til kampen, har denne krav på fuld honorar og kilometergodtgørelse.

6) Gult kort 
Et gult kort giver 10 minutters udvisning. Der må ikke indsættes en anden spiller.

7) Rødt kort 
En spiller, som i en kamp tildeles advarsel nr. 2 eller direkte rødt kort kan ikke genindtræde i kampen, men efter 10 minutter kan holdet indsætte en anden spiller.
Alle røde kort skal indberettes af dommeren, og spilleren må ikke benyttes før en meddelelse fra Region 3 foreligger.

8) Op-  og nedrykning af spillere 
I turneringen er der ingen regler for op- og nedrykning af spillere. 

9) Indtastning af resultater
Det er hjemmeholdets (førstnævnte) ansvar at indtaste resultatet senest en time efter kampens afslutning via DBU app'en. 
Hvis en kamp bliver aflyst, SKAL årsagen indberettes via mail til Region 3: region3@dbujylland.dk 

Såfremt resultatet af en kamp ikke indtastes, vil det medføre bøde til hjemmeholdet (førstnævnte hold).

10) Pointberegning 
Resultaterne fra Vinterturnering kan ses på www.dbujylland.dk

11) Protester og indberetninger 
Skal indsendes senest 3 dage efter kampens afvikling. Protestgebyr på 200,00 kr. faktureres på klubbens månedsregning.

12) Bøder 
Udtrækning -  400,00 kr. pr. hold.
Udeblivelse med afbud -  225,00 kr. pr. kamp 
Udeblivelse uden afbud - 500 kr. pr. kamp
Manglende indtelefonering af resultat - 75,00 kr. pr. resultat  
Stille med andet hold end tilmeldt - 400,00 kr.

13) Udtrækning
Meddeles omgående pr. mail til DBU Jylland Region 3. Kontoret orienterer herefter de berørte klubber.

14)  Eftertilmelding af hold 
Klubberne har mulighed for at eftertilmelde hold i de puljer, hvor der er et ulige antal hold, dvs. er en oversidder, eller i puljer hvor et hold har trukket sig. 
Eftertilmelding af hold skal ske skriftligt til DBU Jylland Region 3 på nedennævnte adresse/ e-mail.

15) Turneringsadresse: 
DBU Jylland, Region 3, Kileparken 27, 8381 Tilst
Tlf. 8939 9930
E-mail: region3@dbujylland.dk