Indstilling af priser til årsmøde

REGION 2: Klubberne har mulighed for at indstille egne frivillige ledere til Åge Eltons' Initiativpokal eller Gør en forskel-prisen. Søg senest 1. oktober.

Åge Eltons' Initiativpokal
tildeles en forenings- eller regionsleder, fortrinsvis en yngre, der ved særligt initiativ, gerne utraditionelt, efter regionsbestyrelsens vurdering i særlig grad har levet op til unionens formål "At fremme fodboldspillet i Jylland". 

Modtagerne af Åge Eltons' Initiativpokal modtager en pokal samt en check på kr. 5.000.
 
Gør en forskel-prisen

Tildeles personer der har virket i klubben i mindst 10 år, og som i deres fodboldarbejde  altid har været et eksempel til efterfølgelse.

Prisen gives kun til ulønnede, og især personer, der har virket på børne- og ungdomsområdet, er meget velegnede.


Modtagerne af Gør en Forskel-prisen tildeles et diplom samt en check på kr. 4.000. 

 
Klubbernes indstillinger til ovenstående priser skal være regionskontoret i hænde senest 1. oktober.