DBU Jylland på vej mod 2020

DBU har udarbejdet en fælles vision for indsatsen i dansk fodbold i de kommende år. Visionen dækker elite såvel som bredde og inddeles i tre hovedoverskrifter:

DBU vil gøre forskel i det danske samfund

 • Vi vil arbejde for øget trivsel og respekt
 • Vi vil tage ansvar for danskernes sundhed og motion
 • Vi vil gøre en forskel for sammenhold og fællesskab
 • Vi vil bidrage til styrket integration og inklusion


DBU vil udvikle dansk fodbold

 • For at skabe nye talenter og flere sejre for vores landshold
 • For at skabe glæde og begejstring for flere spillere og fans


DBU vil samarbejde med klubber, frivillige og spillere

 • Om at udvikle dansk fodbold
 • Om at tage større ansvar i samfundet


FORDI VI ALLE ER EN DEL AF NOGET STØRRE


For breddefodbolden skal visionen veksles til to hovedindsatsområder. Det ene fokuserer på at øge antallet af fodboldspillere, mens det andet fokuserer på udvikling i klubberne.


DBU Jyllands indsatsområder frem mod 2020


I DBU Jylland er det vedtaget, at arbejdet med ovenstående hovedindsatsområder for breddefodbolden skal foregå inden for seks specifikke temaer:

 • Senior +19
 • Teenagere
 • Pigefodbold
 • De frivillige
 • Dommere
 • Kommunesamarbejde


Man er nået frem til de seks indsatsområder via dels spørgeskemaundersøgelser blandt jyske klubledere, DBU Jylland-ambassadører og dommere, dels sparringsmøder mellem repræsentanter fra klubber og DBU Jylland samt et visionsseminar med deltagelse af DBU Jyllands bestyrelse og fagudvalg.


I denne præsentation kan du læse mere om vision 2020 og blandt andet se de specifikke fokusområder inden for hvert af de seks jyske indsatsområder.