Vil din klub have hjælp til at rekruttere og fastholde frivillige? Så har I mulighed for at blive en del af DBU Jyllands nye projekt, "Flere hænder". Vi kommer ud i klubben og stiller en klubrådgiver til rådighed i 25 timer. I får hjælp fra start til slut, så I på sigt står med flere frivillige hænder, der kan løse både små og store opgaver.

For uden frivillige - ingen forening. De frivillige er hele omdrejningspunktet for klubbernes virke og foreningslivet. Desværre er udfordringen med at tiltrække frivillige til klubberne stor, og derfor lancerer DBU Jylland nu dette nye frivillighedskoncept. Målet er at hjælpe klubberne med at rekruttere og fastholde frivillige.

 - Der har været mangel på frivillige i klubberne over en lang periode. Covid-19 satte hele foreningslivet på standby, hvilket medførte, at mange frivillige stoppede. Da foreningerne og klubberne åbnede op igen, var manglen på frivillige ekstra stor, og oveni i det steg antallet af tilbagevendte medlemmer - og dermed et øget behov for frivillige kræfter. Det er den situation, som mange klubber står i nu. De mangler ganske enkelt flere frivillige hænder, siger Palle Madsen fra DBU Jylland, der er projektkoordinator på "Flere hænder".

De frivillige findes derude

I undersøgelsen Frivillighed i dansk foreningsfodbold 2022 er der flere ting, der indikerer, at klubberne er udfordret i forhold til at rekruttere og fastholde frivillige. Den altoverskyggende årsag blandt de ikke frivillige adspurgte er manglende tid. Derudover peger undersøgelsen også på, at:

 • 28% svarer "Jeg oplever ikke, at klubben efterspørger frivillige"
 • 19% svarer "Jeg besidder ikke kompetencer, som kan være nyttige for klubben"
 • 17% svarer "Jeg ved ikke, hvem jeg skal kontakte i klubben for at blive frivillig"

- Undersøgelsen viser tydeligt, at der findes et stort uforløst potentiale blandt de ikke frivillige. Det er misforstået, at manglen på frivillige alene skyldes for lidt tid eller manglende interesse. De frivillige kræfter findes derude, men de skal aktiveres. Det hele starter med, at klubberne får synliggjort behovet og defineret arbejdsopgaverne. Rigtig mange vil gerne hjælpe klubberne, men hvis de ikke oplever, at klubberne efterspørger og kan bruge hjælp, så er det der, vi skal sætte ind først, siger Palle Madsen.

Skal styrke klubberne

En lang række initiativer og værktøjer skal skubbe klubberne i den rigtige retning.

- De frivillige kræfter er uvurderlige for klubberne, og derfor målretter vi indsatsen på dette område. For en relativt lille pris får klubberne stillet en klubrådgiver til rådighed i 25 timer, som vil bidrage med nogle helt konkrete værktøjer og redskaber, der skal hjælpe klubberne med at få organiseret og rekrutteret frivillige. Blandt andet vil de hjælpe med at udarbejde en frivillighedsstrategi samt afvikle et frivillighedsTJEK, fortæller Palle Madsen, projektkoordinator på "Flere hænder".

DBU Jylland er med hele vejen

Formål: At rekruttere og fastholde frivillige

En klubrådgiver bliver stillet til rådighed i 25 timer

Klubrådgiveren hjælper med:

 • Udarbejdelse af frivillighedsstrategi
 • Anbefalinger
 • FrivillighedsTJEK
 • Uddannelse, netværk og sparring
 • Players 1st (online klubundersøgelse, som DBU Jylland anbefaler)
 • Introduktion til værktøjer (bl.a FrivillighedsWeb)
 • Opfølgning og evaluering

Pris: Det koster 2.500 kr.

Læs mere om projekt "Flere hænder"

Klubberne siger ja til at

 • Prioritere frivilligheden økonomisk og organisatorisk
 • Udarbejde og vedtage en frivillighedsstrategi
 • Tilknytte en frivillighedskoordinator
 • Afvikle et frivillighedsTJEK

Spørgsmål? Kontakt en klubrådgiver

Kontakt en klubrådgiver i dit område for at høre mere om "Flere hænder".