Sundhedsindsats

Kommunestrategien skal udmøntes i velfærdsalliancer, som kan udbrede Fodbold Fitness samt udvikle motionsfodbold for forskellige målgrupper.

Fodbolden kan i den sammenhæng spille en rolle i folkesundheden for:

  • Børn og unge
  • Bevægelse i folkeskolen
  • Folk med livsstilssygdomme eller udvalgte patientgrupper