For kommunen

Fodbolden kan bruges som løftestang i kommunale kerneopgaver. Ved at indgå samarbejde med lokale fodboldklubber, DBU og DBU Jylland kan I som kommune få hjælp til at løse velfærdsopgaver inden for sundhed, det sociale område og beskæftigelse.

I en velfærdsalliance kan DBU og DBU Jylland blandt andet tilbyde:

  • Skræddersyede projekter som passer ind i kommunens indsatsområder og udfordringer
  • Know-how og dokumenterede sundhedsmæssige effekter af fodbolden
  • Mulighed for afholdelse af særlige fodboldevents
  • Kommunen får titlen officiel DBU Velfærdsalliancepartner


Mulighederne for samarbejdsprojekter er mange og kan foregå på tværs af kommunens forvaltninger. For eksempel kan både Sundhedsforvaltningen og Kultur- & Fritidsforvaltningen involveres.

Det er væsentligt at understrege, at en aftales initiativer forudsætter involvering og medejerskab fra fodboldklubberne i kommunen.

Tag kontakt til en konsulent
Vil I som kommune gerne iværksætte projekter eller fodboldindsatser til glæde for borgerne, kommer vi gerne på besøg til en snak om de muligheder, der ligger i fodbolden og i at samarbejde med områdets klubber. Med en velfærdsalliance kan vi i fællesskab løfte større samfundsmæssige udfordringer såsom stigningen i antallet af borgere, der er overvægtige, rygere, ensomme eller inaktive.

Find kontaktoplysninger til DBU Jyllands kommuneteam her.