Region 1's årsmøde 2019

Region 1's årsmøde afvikles torsdag den 21. november 2019 i Aalborg Portland Park med spisning kl. 17:45 (pris 180,00 kr. inkl. 1 øl/vand) og mødestart kl. 18:45.

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og FLU’s repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt


Forslag til mødet skal være DBU Jylland i hænde senest den 15. september 2019.

Tilmelding til mødet skal være DBU Jylland Region 1 i hænde senest 10. november 2019.

Hver klub må deltage med et ubegrænset antal deltagere, men max. 2 personer fra samme klub kan opnå stemmeret.

Kun de klubber der har deltaget på årsmødet, har stemmeret på DBU Jyllands Delegeretmøde, der afvikles i Herning lørdag 11. januar 2020.